Arbetsgruppsmöte den 16 november 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Föreningg

*Lennart Halvarsson avgår som sammankallande för upphandlingarna. Två nya namn på gång som ersättare för Lennart Halvarsson. ( Vilka?)

Nästa möte med kommunen är den 2 december 2015.

*Olof Hedelin har tittat på momsreg.  ansökan för 2016. Första året dock inga inkomster och följaktligen ingen omsättning.

Olof H. har även tittat på ekonomiunderlag.

* Vi kallar till möte med våra FOS- representanter  efter julhelgerna.

* I övrigt när det gäller vårt upphandlingsavtal, måste en reservation finnas med avseende på om jordbruksverket  ändrar sitt reglemente.

* Vid nästa möte  den 30 november 2015 kl. 18  behandlas:

* Markavtal

* Brev till markägarna med markägaravtal m.m.

* FOS- områden och FOS- representanter måste befästas inom Dalen Fiber.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *