månadsarkiv: januari 2016

Arbetsgruppsmöte i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 11 januari 2016

* Upphandlingen tillsammans  med kommunen har börjat.

* Racken – Högvalta har skrivit avtal med kommunen (Peab-lösning)

*Avtal om samförläggning med kommunen. Jan Nilsson har talat m. Ola om denna fråga

* När grävningen påbörjas skall alla markavtal och inbetalningar vara klara.

* Handlingsplan:     1. Utskick av brev m. följebrev.

2. Fos-grupperna samlas och hjälper till med att få

markavtalen  undertecknade.

3. Stormöte

* Till kommande möte:

Tore v.B. har fastighetsförteckning över samtliga fastigheter.

Tore tar fram kartor för varje FOS-område

Utse FOS-representanter.

Bengt Olsson vidtalas att komma.

* Nästa möte är måndag den 18 januari 2016 kl. 18