månadsarkiv: november 2015

Arbetsgruppsmöte den 16 november 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Föreningg

*Lennart Halvarsson avgår som sammankallande för upphandlingarna. Två nya namn på gång som ersättare för Lennart Halvarsson. ( Vilka?)

Nästa möte med kommunen är den 2 december 2015.

*Olof Hedelin har tittat på momsreg.  ansökan för 2016. Första året dock inga inkomster och följaktligen ingen omsättning.

Olof H. har även tittat på ekonomiunderlag.

* Vi kallar till möte med våra FOS- representanter  efter julhelgerna.

* I övrigt när det gäller vårt upphandlingsavtal, måste en reservation finnas med avseende på om jordbruksverket  ändrar sitt reglemente.

* Vid nästa möte  den 30 november 2015 kl. 18  behandlas:

* Markavtal

* Brev till markägarna med markägaravtal m.m.

* FOS- områden och FOS- representanter måste befästas inom Dalen Fiber.

 

 

Arbetsgruppsmöte den 2 november 2015

*  Peter Rimo, Bo Nilsson och Karl-Erik Granqvist var på kommunmötet den 30 oktober.

* Genomgång av vad som avhandlades på ovanstående möte.

* Lennart Halvarsson och Anders Eriksson skall gå igenom allt material  och teknisk beskrivning och senast onsdag den 4 november kommer vi att få besked om vilka handlingar som ev.  saknas för vår förening. Vi har då möjlighet till komplettering fram till fredag den 6 november 2015.

* Upphandlingsunderlag:       Vem har undersökningsansvar vid kulturfyndigheter?   Var ligger ansvaret att bevaka kultur och biotophänsyn? Är det föreningen eller entreprenören?  Kommer detta i så fall att omfattas av upphandlingsavtalet?

* Nästa möte i arbetsgruppen den 16 november 2015  kl.18

Arbetsgruppsmöte den 28 oktober 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

*Bo Nilsson är kontaktperson för upphandling fas 1 och Jan Nilsson är områdeskunnig och ombud för visning av området.

*Olof Hedelin och Bengt Olsson fyller i momsreg. till skatteverket.

* Vår fiberförening är med i första upphandlingsfasen  tillsammans med Brunskog (6 föreningar), Mangskog, Racken, Årbotten, Glava och Högerud/Dalen.

* Om allt går enligt planeringen kan grävningen påbörjas i april 2016.

*Peter redogör nästa gång om bästa sätt till sammanslagning med Dalen Fiber

*Peter Rimo, Bo Nilsson och Karl-Eric Granqvist var på möte med kommunen den30 oktober 2015 ang. upphandlingar.

*Vi bestämde att skicka ut  brev med markavtal, för undertecknande, till alla fastighetsägare inom området. Andreas Martelius och Christina Svanström formulerar ett följebrev.

*Nästa möte 2 november 2015 kl.18