månadsarkiv: juni 2014

Arbetsgruppsmöte den 23 juni

Vi inrapporterade dem vi kontaktat till Olof Hedelin , som skickar fakturor till dem som svarat ja. Vi går igenom område för område i samband med nästa styrelsemöte den 30 juni.

Peter berättade om kontakterna med kommunen. Två representanter skall väljas.. Nästa träff med alla föreningar är den 25 juni. Peter R. och Tore v B. är valda som representanter från Högerud Fiber Ekonomisk Förening.