månadsarkiv: maj 2014

Arbetsgruppmöte 2014-05-19

Närvarande: Peter Rimo, Ingvar Nilson, Bengt Ekman, Olof Hedelin, Tore van Baalen, Christina Svanström

Vi utarbetade följebrev  att skicka med till dem som visat intresse, men ännu inte sökt medlemskap. Olof skickar ut dessa brev och medföljande fakturor på 200:- för 2014.     Nästa möte blir ett styrelsemöte den 26 maj 2014. Kallelse och dagordning skickas.