månadsarkiv: april 2014

Arbetsgruppsmöte 2014-04-07

Närvarande: Jan Jonsson, Olof Hedelin, Jan Nilsson, Christina Svanström, Tore van Baalen, Bengt Ekman

Besök av Anders Eriksson från Relacom samt Andreas Karlsson (AK Gräv)
Relacom är ett erfaret teknikföretag som bygger och installerar nät och utrustning. Diskussion och information om hur Relacom kan stötta Högerud Fiber i olika delar av projektet, översiktlig nätplanering, kostkalkyl, projektering, totalentreprenad, …

Mycket bra information som klargör en hel del frågetecken.