månadsarkiv: februari 2014

Arbetsgruppsmöte 2014-02-24

Närvarande: Jan Jonsson, Olof Hedelin, Jan Nilsson, Peter Rimo, Christina Svanström, Ingvar Nilson, Peter Rimo, Andreas Martelius, Tore van Baalen

Redogörelse av arbetet med att ordna en diskussion med kommunens företrädare om stamnät, kommunens framtida roll och övriga frågeställningar.
Genomgång av förslag till stadgar.

Arbetsmöte 2014-02-10

Närvarande: Jan Jonsson, Olof Hedelin, Bengt Ekman, Andreas Karlsson, Jan Nilsson, Peter Rimo, Christina Svanström, Ingvar Nilson, Tore van Baalen

Vi har bestämt datum för bildande av fiberförening i Högerud till den 2014-03-10 kl 19:00 i Sockenstugan.
Genomgång av preliminär anmälan till fiberanslutning. Ca 62% av permanent fastigheter vill ansluta sig. Total ca 47% av alla fastigheter.
Redogörelse av arbetet med att ordna en diskussion med kommunens företrädare om stamnät, kommunens framtida roll  och övriga frågeställningar.
Redogörelse av Länsstyrelsens beslutspolicy gällande nya fiberbidrag.

Nästa möte 2014-02-17