månadsarkiv: januari 2014

Arbetsgruppsmöte 2014-01-13

Närvarande: Ingvar Nilson, Olof Hedelin, Jan Nilsson, Tore van Baalen

Idag har vi  följt upp preliminära anmälningar till fiberanslutning, vi är nu uppe i 44% av alla fastigheter inom Högeruds socken. Vi behöver få in fler svar från alla som inte svarat ännu.

Nästa möten kommer vi att dela upp oss i små grupper för att jobba parallellt med olika aktiviteter.