Start

Uppdaterat 2021-06-02

Årsmöte kommer att hållas söndagen den 20 Juni 2021

Kallelse och röstningsunderlag för medlemmar i Högerud Fiber Ekonomiska Förening

Vi befinner oss i en pågående coronapandemi som förhindrar fysiska möten. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög spridning av covid-19. Lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen gäller till 2021-12-31. Det betyder att föreningsstyrelser inför ett årsmöte får besluta att medlemmarna före årsmötet ska kunna utöva sin rösträtt med e-post eller med brev.

I nedanstående  bilagor hittar du:
1. Årsmötesprotokoll
2. UNDERLAG
Förvaltningsberättelse 2020
Revidering av stadgar
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning – Revisionsberättelse

Du kan endast rösta Ja eller Nej till årsmötesprotokollet i sin helhet.
Svar skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 juni 2021.
Du kan svara/rösta på två sätt:

1. Skicka en separat e-post och svara Ja eller Nej med ditt namn, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter. Maila till info@hogerud.se med rubriken Årsmöte 2021.
2. Skriv Ja eller Nej på ett papper märkt ”Årsmöte 2021” med ditt namn, fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter och skicka det med post till nedanstående adress till

Högerud Fiber Ekonomiska Förening
c/o Tore van Baalen
Hagalund 2
671 95 Klässbol

Inkomna svar sammanställs, röstgivare stäms av mot medlemsförteckning. Utfallet tas upp och protokollförs på styrelsemöte 2021-06-21.
Om färre än 10% av de röstberättigade medlemmarna röstar nej är protokollet godkänt.
Resultatet av omröstningen hanteras av föreningens styrelse 2021-06-21 och offentliggörs genom ett justerat styrelsemötesprotokoll som skickas via e-post eller brev till medlemmarna.
Om du har frågor kan du kontakta Bo Nilsson 070-590 56 26.

E-post som huvudsakliga kommunikations media

Om du inte får några mail från föreningen eller vet med dig att du bytt e-mail adress, vänligen skicka ett kort mail till info@hogerud.se om detta.

Har du ännu inte anslutit din fiberanslutning till en leverantör?

Behöver du hjälp genom tjänsteutbudet, kan  föreningen hjälpa till med inkoppling av tjänst samt installation av router/trådlöst nätverk (WiFi)) mot en avgift (1200:- inkl.moms)
Ring Ingvar Nilson 070-5715217 eller maila till ingvar@hungvik.se

Alla medlemsfastigheter är nu fiberanslutna till Arvika KommunNät AB.

Om du ännu inte har valt tjänster kan du göra det omedelbart(internettjänst) via Arvika KommunNät AB tjänsteportal https://aknab.valjtjanst.se/ (OBS! Se till att mediaboxen är startad samt att du är ansluten via nätverkssladd direkt till mediaboxen, annars känner tjänsteportalen inte att din fastighet är inkopplad). All information om detta hittar du på ovanstående portal.
Nytt är att Telia finns med som tjänsteleverantör i Arvikas kommunnät.

För att hitta vilka tjänsteleverantörer som finns tillgängliga hänvisar vi till  https://aknab.valjtjanst.se/

Information om vår avtalspartner Arvika KommunNät AB, i kommunens regi, som kommer att ge oss anslutning mot ett stamnät, och ger oss tillgång till TV, Telefon och Data tjänster, hittar du här https://www.anslutarvika.nu/
Arvika KommunNät har även publicerat en broschyr om fiber som du hittar här.

Vill du läsa på om vad som händer omkring oss när det gäller fiber, avveckling av kopparnätet, mm kan du följa länkar   Fiber länkar

EU projekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *